Phone 5C
₺599,00 2

Phone 5C

2 Yıl Garanti
Kapıda Ödeme
SADECE 599 TL

HAYATINIZA RENK GELECEK

 

Note3

2 Yıl 
Garanti

Kapıda 
Ödeme

SADECE

 699 TL

NOTLARINIZ HAZIR OLACAK

 

Privacy Policy


TEKNOLOJİ İSTANBUL, "Portal"ından Kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, Üyeleri ile yaptığı "TEKNOLOJİ İSTANBUL Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.
Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve "Portal"da çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, TEKNOLOJİ İSTANBUL, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunau kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
Üyelik veya "Portal" üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soyisim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) TEKNOLOJİ İSTANBUL'e vermeleri gerekmektedir. TEKNOLOJİ İSTANBUL, TEKNOLOJİ İSTANBUL Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri TEKNOLOJİ İSTANBUL veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. TEKNOLOJİ İSTANBUL tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya TEKNOLOJİ İSTANBUL "portal"ı üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; TEKNOLOJİ İSTANBUL ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, "TEKNOLOJİ İSTANBUL Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.
TEKNOLOJİ İSTANBUL "Portal"ı dâhilinde başka sitelere link verebilir. TEKNOLOJİ İSTANBUL, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kişisel bilgileriniz; kişi isim-soyisim, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. TEKNOLOJİ İSTANBUL, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini TEKNOLOJİ İSTANBUL'un işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda TEKNOLOJİ İSTANBUL,işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;
Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
TEKNOLOJİ İSTANBUL'in kullanıcılarla akdettiği "TEKNOLOJİ İSTANBUL Üyelik Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.
TEKNOLOJİ İSTANBUL, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
TEKNOLOJİ İSTANBUL, kullanıcılar ve kullanıcıların "Portal"ı kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, "Portal"ı kaç kişinin kullandığını, bir kişinin "Portal"ı hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.
Google AFS reklamlarının TEKNOLOJİ İSTANBUL’a yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.
TEKNOLOJİ İSTANBUL, kullanıcıların birbirlerine gönderdikleri mesajların içine, mesajı gönderen kullanıcının cep telefonu numarası bilgisini ekleyebilir.
TEKNOLOJİ İSTANBUL, tarafından "Portal" dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, TEKNOLOJİ İSTANBUL ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. TEKNOLOJİ İSTANBUL, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman "Portal"da yayınlamak suretiyle değiştirebilir. TEKNOLOJİ İSTANBUL'un değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri "portal"da yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.


reCAPTCHA

We use the reCAPTCHA service provided by Google Inc. (Google) to protect your submissions via internet submission forms on this site. This plugin checks if you are a person in order to prevent certain website functions from being (ab)used by spam bots (particularly comments). This plugin query includes the sending of the IP address and possibly other data required by Google for the Google reCAPTCHA service. For this purpose your input will be communicated to and used by Google. However, your IP address is previously truncated by Google within member states of the European Union or in other states which are party to the agreement on the European Economic Area and is, as such, anonymized. Only in exceptional cases is a full IP address transmitted to a Google server in the United States and truncated there. On behalf of the operator of this website, Google will use this information to evaluate your use of this service. The IP address provided by reCaptcha from your browser shall not be merged with any other data from Google.
This data collection is subject to the data protection regulations of Google (Google Inc.). For more information about Google's privacy policy, please visit: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
By using the reCAPTCHA service, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above.